Guldenboek Asper

Guldenboek Asper

Guldenboeken
G_2016_OM_GBA00675_001

Het Guldenboek van Asper heft in 1971 aan met: Opdat het Naqeslacht Eruit Zou Leren / De Wijze Les Die Het Verleden Schenkt / Zij Blijven Groot Die Eigen Grootheid Eren / Een Volk dat Eerlijk Leven wil gedenkt.

Eronder staan de toenmalige Burgemeester, Schepenen en raadsleden van Asper opgelijst.
Gavere
1971