Astens dialect uit 1967

D_UGent_2015_JV_Astene

René, een landbouwer uit Astene (°1893), vertelt over zijn kindertijd - hoe hij boer werd – over zijn functie als gemeenteraadslid – over de boerenstiel – over de gewoontes vroeger – over de inwoners van zijn gemeente.

Hierna volgt een overzicht van de inhoud van dit fragment, in tijd afgebakend:

4:14 - Eerste Wereldoorlog.

7:58 - René als gemeenteraadslid van Astene.

16:08 - Over de boerenstiel in Astene, de schuren met knechten (17:54), het vlas (22:16), de wagenmakerij (26:15) en de oogst (29:13).

30:32 - over de vrijetijdsbesteding in Astene, op zondag ging men na de mis vooral op café. Astene had vroeger in elke straat minstens 1 café en langs de baan Gent-Kortrijk bevonden zich café's van speciaal allooi...
tape
Deinze
26 september 1967