Oude kastanjeboom op het kerkplein van Wontergem

Oude kastanjeboom op het kerkplein van Wontergem

CLS_Deinze
D_POLS_MVDA_kastanjeboom kerkp

Op het kerkplein van Wontergem kan men een karaktervolle oude kastanjeboom vinden. De boom komt het best tot zijn rest als hij geen bladerdak heeft. De prachtige knoestige stam en de takken zijn dan het meest zichtbaar.

Uit de dikte van de stam valt af te leiden dat de boom een zeer respectabele ouderdom heeft. Hij is zeker meer dan een eeuw oud. De kastanje heeft doorheen zijn geschiedenis heel wat zien veranderen. Hij keek vroeger neer op het kerkhof van Wontergem, maar deze begraafplaats werd verwijderd en omgevormd tot parking.

In de tijd dat de kastanjeboom werd aangeplant, waren er nog bijna geen auto's.
foto
2016