Oorlogsgedenkteken Sint-Martens-Leerne

Oorlogsgedenkteken Sint-Martens-Leerne

D_POLS_MVDA_2013_012

Het gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers van Sint-Martens-Leerne is aangebracht aan de westgevel van de Sint-Martinusparochiekerk. De rechthoekige arduinen plaat aan de voorgevel van de kerk is opgedragen aan de militaire slachtoffers en burgerdoden van Sint-Martens-Leerne tijdens W.O.I. In de linkerbovenhoek van de gedenksteen is ‘1914’ in verheven cijfers gebeiteld, in de rechterbovenhoek is het jaartal ‘1918 ‘op dezelfde manier vervaardigd.

Bovenaan de steen is een palmtak gebeiteld als symbool van het martelaarsschap van de overleden dorpelingen, maar ook als verwijzing naar de overwinning op de dood. Centraal onder dit symbool is een kruis gehakt in de blauwe hardsteen van het herdenkingsmonument. Daarna volgt de tekst in verdiepte gebeitelde letters ‘Hulde en dankbaarheid aan de slachtoffers van den oorlog’ Onder ‘Strijders’ staat de opsomming van de gesneuvelde soldaten met hun sterfdatum en de plek waar ze stierven. Onder het opschrift ‘Opgeeischt’ wordt de man die stierf tijdens zijn opeising vermeld met plaats en datum van overlijden. Als laatste wordt de omgekomen ‘Burger’ geëerd met zijn naam en sterfdatum. Tot afsluiting is het Latijnse ‘R.I.P’ ook in deze steen gebeiteld

Deze herdenkingssteen is weinig, maar smaakvol versierd. Zo wordt deze gedenksteen ondersteund door een hardstenen boord met daarin een siermotief. De aangebrachte symbool op deze gedenksteen zijn ook goed uitgekozen. Naast hun symbolische betekenis zorgen ze voor decoratie. Het valt op dat de gedenksteen in goede staat is. Er zijn weinig tekenen van verwering te zien. Boven het herdenkingsmonument is een hardstenen boord aangebracht, die voorkomt dat de plaat teveel geteisterd wordt door de weersomstandigheden. Onder het monument is een ijzeren constructie vastgemaakt. Vermoedelijk om te voorkomen dat er stukken arduin van het monument op straat zouden terechtkomen. Nodig is dit niet, want de gedenksteen heeft al een geslaagde renovatiebeurt ondergaan.
foto
2012