Oorlogsmonument Zeveren

Oorlogsmonument Zeveren

D_POLS_MVDA_2013_007

Het oorlogsgedenkteken van Zeveren bevindt zich recht tegenover de hoofdingang van de Sint-Amanduskerk. Het Zeverse monument is opgedragen aan de gesneuvelde soldaten van het dorp, maar ook aan de burgerslachtoffers. Beide wereldoorlogen worden op dit bescheiden monument herdacht.

Het Zeverse oorlogsmonument is ingewerkt in de kerkhofmuur. De afwerking gebeurde in arduin. Aan de voet van het monument is een perkje afgeboord met een hardstenen rand. In het midden van de stèle van het monument is een zwarte glazen plaat aangebracht. Bovenaan deze glasplaat is centraal een wit kruis gegraveerd met daaronder ‘1914-1918’ in witte gegraveerde letters. Van de 22 mannen die naar de ‘Groote Oorlog’ trokken, kwamen er vier niet meer terug. Hun namen staan eerst vermeld op het gedenkmonument. Daarna worden onder ‘burgerlijk slachtoffers’ de twee burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog vernoemd. Op dezelfde manier staan de namen van de gesneuvelde soldaten van de Tweede Wereldoorlog vermeld. Tijdens 1940-1945 zijn er gelukkig geen Zeverse burgerslachtoffers gevallen.

De zwarte gedenkplaat is sober versierd met een Latijns kruis, palmtakken en olijftakken. Het kruis symboliseert het geloof van overledenen en is eveneens het hoopgevende teken van de wederopstanding. Het symbool van de palmtak kan een tweeledige betekenis hebben. Enerzijds verwijst het naar het martelaarschap van de overleden mannen, maar het kan ook de overwinning symboliseren. De olijftak staat dan weer synoniem voor de vrede. De zwarte glazen plaat dateert zeker van na de Tweede Wereldoorlog. Zowel de namen van de slachtoffers van de Eerste, evenals die van de Tweede Wereldoorlog zijn immers op dezelfde plaat aangebracht. Het arduin van het monument heeft ook al eens een grondige renovatiebeurt ondergaan. Door de opstelling en vorm van het oorlogsgedenkteken doet het zeer sterk denken aan een grafmonument. In deze context is dit ook allesbehalve misplaatst.
foto
Deinze
2012