Oorlogsmonument Gottem

Oorlogsmonument Gottem

D_POLS_MVDA_2013_002

Het herdenkingsmonument van Gottem neemt een vrij prominente plaats in aan de gevel van de Sint-Martinus- en Etropiuskerk. Op de arduinen gedenkplaat zijn de namen van de Gottemse oorlogsslachtoffers –zowel burgerlijk als militair- uit beide Wereldoorlogen in witte verf aangebracht. De gedenkplaat wordt bekroond door een hardstenen kruis. Bovenaan de plaat zijn langs beide zijden twee zwarte kleine lantaarns aangebracht. Deze creëren een statig effect. Deze gedenkplaat dateert van lang na de Eerste Wereldoorlog. Op de steen staat duidelijk vermeld dat dit monument op 23 augustus 1976 officieel werd ingehuldigd.

Bij de totstandkoming van het monument heeft men er wel voor gezorgd dat de plaat geen stijlbreuk teweegbracht. Zowel de vorm als het lettertype zijn in de trant van de oorlogsgedenktekens die vlak na W.O.I gerealiseerd werden. Centraal op het monument is ‘Gottem’ geschilderd met langs de linkerzijde ‘1914-1918’ en langs de rechterzijde ‘1940-1945’. Daaronder staat ‘gedenkt vroom en dankbaar’ te lezen. Vervolgens worden onder ‘Zij die stierven voor vorst en vaderland’ de namen van de gesneuvelde Gottemse militairen opgesomd.

Een tweede groep namen die op het Gottemse monument voorkomen zijn die van de opgeëisten. Hun namen staan te lezen onder de zinsnede ‘Zij die stierven als opgeëisten’. Als laatste groep worden de burgerslachtoffers vernoemd. Hun namen staan vermeld onder de zinsnede ‘zij die overleden tijdens de beschieting van 1918’. Het 19-jarige burgerslachtoffer Marie-Suzanne Mestdagh wordt blijkbaar vergeten op deze gedenkplaat. Zij liet het leven bij een Duitse aanval met gifgas.

Het overgrote deel van de Gottemse slachtoffers viel tijdens de Eerste Wereldoorlog te betreuren, meerbepaald in 1918. Het Duitse leger werd toen sterk teruggedrongen en koos een strategische plek aan de oostkant van de Leie uit. De Duitsers deden al het mogelijke om hun positie te behouden. De Gottemnaren moesten het gelag betalen. Tijdens 1940-1945 bleef het dodentol beperkt tot een dorpeling. Op de gedenksteen staat dan ook vermeld ‘slachtoffer van 1940-1945’ en niet het gebruikelijke ‘slachtoffers’.
foto
Deinze
2012