De Sint-Aldegondiskerk van Deurle in zijaanzicht

De Sint-Aldegondiskerk van Deurle in zijaanzicht

D_MdB_002

Deze postkaart toont de Sint-Aldegondiskerk van Deurle voor 1912.  De westtoren was toen immers nog niet geflankeerd door zijtorentjes en ook de rondboogvensters waren nog niet geplaatst. De foto op de postkaart laat kleine rondbogige vensteropeningen zien, maar deze werden gevoelig vergroot bij de aanpassingswerken van 1912. Door de werken kreeg de parochiekerk van Deurle toen haar huidige uitzicht.
 

Het witte gebouw naast de kerk was de plaatselijke herberg. Dit gebouw had voordien ook dienst gedaan als pastorie, gemeentehuis en school.
Vandaag is in dit pittoreske pand de horecazaak 'd' Ouwe Hoeve' gevestigd.
postkaart
voor 1912