Kunstschilder Emile Claus

Kunstschilder Emile Claus

D_MDL_MVDA_2016_portretfoto Emile Claus

Emile Claus werd in 1849 in Sint-Eloois-Vijve geboren. De jonge Emile leerde tekenen op de Academie van Waregem en trok uiteindelijk naar de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten. Hij zou er 5 jaar studeren.

In het begin van zijn carrière schilderde Emile Claus in een realistisch-romantische stijl. Portretten hoorden toen bij zijn specialiteiten. Onder invloed van de Franse impressionisten veranderde Claus van stijl. Hij groeide uit tot de belangrijkste en meest invloedrijke impressionist van België. In zijn latere carrière werd Emile Claus de grondlegger van het luminisme. Deze kunststroming is een afgeleide van het impressionisme. De luministen leggen in hun werk sterk de nadruk op lichtwerking.

Op persoonlijk vlak huwde Emile in 1886 met de Deinse notarisdochter Charlotte Dufaux. In 1889 kocht Emiel een landhuis langs de Leie in Astene. Hij liet de woning verbouwen en herdoopte het huis tot 'Villa Zonneschijn'. De villa beschikte over een atelier waar heel wat werken tot stand kwamen.

Astene ligt op een boogscheut van Sint-Martens-Latem en mede daardoor wordt Emile Claus ondergebracht bij de Eerste Latemse School. Claus' vriend Albijn Van den Abeele was de bezieler van deze Latemse School.

De werken van Claus raakten gaandeweg verspreid in collecties over de hele wereld. Om belangrijk werk te zien van Emile Claus hoeft men niet ver te gaan. Het monumentale schilderij 'De Bietenoogst' is het uithangbord van het Museum van Deinze en Leiestreek.

Emile Claus overleed in 1924. De kunstenaar werd in eerste instantie begraven op het kerkhof van Astene. Later kreeg hij een definitieve laatste rustplaats in de voortuin van zijn 'Villa Zonneschijn'.
foto
Deinze
1917