• De Ardense Jagers herdenken Vinkt ter ere van hun 40-jarig jubileum
De Ardense Jagers herdenken Vinkt ter ere van hun 40-jarig jubileum
De Ardense Jagers herdenken Vinkt ter ere van hun 40-jarig jubileum

De Ardense Jagers herdenken Vinkt ter ere van hun 40-jarig jubileum

D_LDR_MVDA_2017_40-jarig jubil

Het Belgische legerregiment Ardense jagers werd opgericht in 1934. Het regiment stond/staat bekend voor hun sterke vaderlandslievendheid. In de meidagen van 1940 boden de Ardense Jagers hevig weerstand tegen de Duitse invallers. Ook in Vinkt was dit het geval.

De Duitsers raakten gefrustreerd door het feit dat hun opmars stokte. Bovendien deed het gerucht de ronde dat de plaatselijke bevolking op hen had geschoten. Deze gespannen situatie leidde ertoe dat tientallen onschuldige burgers werden geëxecuteerd door de Wehrmacht. Een vreselijke oorlogsmisdaad die nog sterk leeft in Vinkt. Het dorp doet er alles aan om de dramatische feiten te herdenken en het belang van vrede te benadrukken. Hier zien we het ereperk op het kerkhof van Vinkt waar de oorlogsslachtoffers werden bijgezet.

Voor de Ardense Jagers waren de gebeurtenissen te Vinkt ook een ankerpunt in hun geschiedenis. Ter ere van het 40-jarig bestaan van het regiment in 1974 werd een poststempel uitgebracht van de Ardense Jagers met daarop een verwijzing naar Vinkt.

Deze postkaart draagt de poststempel en postzegel (uitgebracht op 7 miljoen exemplaren, de zegel was 3 BEF waard) van de Ardense Jagers. Op de zegel is een everzwijn afgebeeld. Het everzwijn is immers het symbool van de Ardense Jagers.

De bijhorende enveloppe (foto 2) is ook versierd met een everzwijn en draagt dezelfde postzegel. De stempel met verwijzing naar de gevechten in Vinkt komt eveneens terug.
postkaart
Deinze
1974