• Herdenkingsprentje voor de Vinktse gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog
Herdenkingsprentje voor de Vinktse gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog
Herdenkingsprentje voor de Vinktse gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog

Herdenkingsprentje voor de Vinktse gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog

D_GM_MVDA_2016_herdenkingsprentje Vinktse gesneuvelden W.O.I

In de jaren volgende op de Eerste Wereldoorlog bracht haast iedere Belgische gemeente hulde aan de gesneuvelden van hun stad of dorp. In Vinkt was dit ook geval. Op 9 november 1919 werden de gesneuvelde Vinktenaren geëerd. Er werd een plechtige eucharistieviering opgedragen in de parochiekerk en er werd een arduinen gedenkplaat met de namen van de Vinktse gesneuvelden onthuld. Deze gedenkplaat hangt nog steeds aan de kerkmuur.

Het gedenkprentje dat we hier zien werd op die dag ook uitgedeeld. Op de achterzijde van het prentje werden de namen van de omgekomen dorpelingen vermeld samen met 2 heldendichten.

Het herdenkingsprentje baadt in een sterke Belgische sfeer. op de voorzijde is de Belgische driekleur te zien met daarin de portretten van de koningen die België tot dan had gekend (de portretten van Leopold I en Leopold II flankeren het portret van toenmalig vorst Albert I).

De treurende Onze-Lieve-Vrouw tilt een stukje van de vlag op. Zo wordt de gekruisigde Christus in de achtergrond zichtbaar. De gekruisigde Christus en de treurende Maria zijn ongetwijfeld een verwijzing naar het lijden dat de oorlog heeft teweeggebracht. Ook de groene martelaarspalm kan gezien worden als een aanklacht tegen het geweld.
Deinze
9 november 1919