Even verpozen bij Gentiel

Even verpozen bij Gentiel

D_GDS_MVDA_2017_220

Aannemerszoon Gentiel De Smet bleef zijn hele leven vrijgezel. Na de dood van zijn ouders bleef hij in het ouderlijk huis in de Deinse Tolpoortstraat wonen. Naast zijn activiteiten als aannemer was hij ook actief in het verenigingsleven van Deinze. Daarnaast was hij Gentiel eveneens een vermoed verzamelaar. Eén van die verzamelingen betrof oude documenten. Mensen die de documenten wilden consulteren waren welkom.

Hier zijn we 2 mannen die even poseren na het zoekwerk. De foto is genomen in de ruimte van Gentiels huis dat deed dienst als bureau. Doorheen de jaren is deze ruimte, maar ook de rest van het huis niet veel veranderd. De naaimachine die dienst als borreltafel is er nog steeds. Ook de bakelieten telefoon heeft de tijd eveneens overleefd. Enkel de fles Filliers-jenever is al een hele tijd geschiedenis.
negatief
Deinze
jaren 1990