Noeste zoekarbeid in Gentiels bureau

Noeste zoekarbeid in Gentiels bureau

D_GDS_MVDA_2017_217

Gentiel De Smet was een Deins aannemerszoon die na de dood van zijn ouders in het ouderlijk huis in de Tolpoortstraat bleef wonen. De Smet was in zijn vrije tijd een verwoed verzamelaar. Hier zien we twee mannen die aandachtig een document bekijken in het bureau van Gentiel.

Het bureau van Gentiel was bevond zich in de ruimte tussen de woonkamer en de keuken van het huis in de Tolpoortstraat.

Gentiel De Smet overleed in 2003. Hij schonk zijn huis aan de stad Deinze. Sindsdien heeft de woning onderdak aan het Museum Fonds De Smet. Sedert maart 2015 is de erfgoedcel Leie Schelde ook in de woning gevestigd.

De bureaukamer van Gentiel is zo terug in gebruik als bureau. Het oorspronkelijke interieur is intact gebleven.
negatief
Deinze
jaren 1970