• De Stroom
De Stroom
De Stroom
De Stroom
De Stroom
De Stroom

De Stroom

D_Burgersbond592

Voor de kostumering werd voor dit toneelstuk, voor het eerst beroep gedaan op theaterwinkel Avothea te Gent, die nog steeds bestaat, 67 jaar later. Het stuk werd geschreven door Max Halbe (1865-1944), een dramatist, die voornamelijk faam verwierf door zijn debuut. Zijn stukken behoren tot de kunststroming naturalisme, maar hij week hier in zijn latere toneelstukken van af. Hij werkte ook samen met de Freie Bühne, of Vrij Podium in Duitsland, dat in het leven was geroepen in 1889 om net toneelstukken uit de naturalisme te brengen. Jugend, een van zijn populairste stukken, werd geweigerd door verscheidene toneelgezelschappen, omwille van de moeilijkheidsgraad die het spelen ervan meebracht. Hij stichtte het Intiem Theater voor Dramatische Experimenten en was medestichter van de Volksbühne van München. Halbe raakte in de vergetelheid nadat zijn latere werk zijn debuut niet meer kon evenaren. Men gebruikte hem voor Nazi-propaganda, nadat hij zijn steun aan Hitler had uitgesproken. Zo zorgde hij er zelf voor dat zijn reputatie nog veel slechter werd en na de oorlog werd zijn werk veelal verworpen.

Naturalisme was een deel van realisme, en kende vooral een bloeiperiode tussen 1850 en 1900. Het kwam voornamelijk tot uiting via proza en drama en was een tegenreactie op de stroming romantiek. Het naturalisme en het realisme zijn beïnvloed door de ideeën van Auguste Comte, Karl Marx en Charles Darwin. In naturalisme en realisme is de verteller objectief, men gebruikt geen ik-vorm, men mijdt symbolen, heeft aandacht voor determinisme en maatschappijkritiek. Soms gebruikte men ook dialect, de geschetste situaties zijn realistisch en plaatsen bestaan echt, er volgt vaak een ontnuchtering in de loop van het verhaal en men maakte gebruik van wetenschappelijke inzichten. Ook probeerde men in deze stroming soms taboes rond seksualiteit te doorbreken.
foto
februari 1950
Gentiel De Smet, bruikleen