• Cupido dictator
Cupido dictator
Cupido dictator
Cupido dictator
Cupido dictator

Cupido dictator

D_Burgersbond117

Dit libretto van Gaston Martens, werd gelijktijdig met de 50e verjaardag van de Vlaamse Emiel Hullebroeck opgevoerd. - krant 'De Leye' van 29 december 1929. Niet alle mensen van buiten Deinze konden aanwezig zijn die avond, door een staking bij de spoorwegbedienden.
affiche
december 1929 en januari 1930
Gentiel De Smet, bruikleen