• Algemene vergadering en avondmaal op 16 januari 1926
Algemene vergadering en avondmaal op 16 januari 1926
Algemene vergadering en avondmaal op 16 januari 1926
Algemene vergadering en avondmaal op 16 januari 1926

Algemene vergadering en avondmaal op 16 januari 1926

D_Burgersbond051

Op deze datum vergaderden een 70-tal leden van de Tooneel- en Orkestafdeelingen in het feestlokaal "De Drie Koningen". Zoals voorheen werden wilde konijntjes verorberd en de leden bedankt. Op de tweede pagina wordt voorzitter Joseph Van Risseghem bedankt om de belangen te behartigen van de leden van de Burgersbond en de algemene katholieke belangen t.o.v. de Provintieraad (sic).

Hij wordt ook uitvoerig bedankt voor het inrichten van de tentoonstelling van toegepaste elektriciteit in de lokale gemeenteschool. Joseph van Risseghem was toen voorzitter van het middenbestuur der Katholieke Partij. Enkele jaren later werd hij burgemeester van Deinze.
briefpapier
23 januari 1926
Gentiel De Smet, bruikleen