Protection Civile Toujours Pret

Protection Civile Toujours Pret

D_2016_VH_sticker007

Deze sticker is gelijkaardig aan een andere sticker van de civiele bescherming. Er is slechts één verschil namelijk de taal. Op deze sticker staat de tekst in het Frans, op de andere staat dezelfde tekst in het Nederlands.
sticker
1960-1980
Gentiel De Smet, bruikleen