• Mooie gekandelaarde lindes aan de ingang van het Zevergemse kerkhof
Mooie gekandelaarde lindes aan de ingang van het Zevergemse kerkhof
Mooie gekandelaarde lindes aan de ingang van het Zevergemse kerkhof

Mooie gekandelaarde lindes aan de ingang van het Zevergemse kerkhof

CLS_De Pinte
DP_POLS_MVDA_2016_welkomstbomen kerk Zevergem

Aan de toegang tot het kerkhof van Zevergem staan twee prachtige gekandelaarde bomen. Deze zomerlindes flankeren het pad dat naar de hoofdingang van de parochiekerk loopt.

Het is niet denkbeeldig dat de lindes destijds werden aangeplant als welkomstbomen. Het gebruik van de welkomstbomen gaat ver terug in de tijd. Men plantte bomen aan weerszijden van een toegang (dit gebeurde ook veel aan de ingang van boerderijen) om de bezoeker welkom te heten en boze geesten te weren. Lindes fungeerden veruit het meest gebruikt als welkomstbomen.

De gekandelaarde zomerlindes aan de ingang van het Zevergemse kerkhof hebben een gezegende leeftijd. Ze komen al voor op afbeeldingen die uit de Eerste Wereldoorlog dateren. Uit die afbeeldingen blijkt dat ze toen ook al enkele decennia oud waren, want de bomen waren al flink opgeschoten.

De linde aan café 'Boldershof lijkt ook ouder dan de tegenhanger aan de andere zijde. De stam van het exemplaar aan het café is gekromd en de structuur van de bast lijkt meer doorgroefd. (informatie ouderdom bomen: Johan Van Twembeke)
foto
De Pinte
2016
bomen, Zevergem, kerk, linde