Pastoor Seyssens

Pastoor Seyssens

De Pinte
DP_POLS_MVDA_2013_006

Fran├žois Seyssens (1872-1938) kwam in 1928 als onderpastoor op de parochie aan. De man was priester gewijd te Gent in 1898. Sinds 1897 was hij leraar te Deinze. Vanaf 1902 tot 1925 was de priester aalmoezenier van de Vlamingen in Parijs. Drie jaar na zijn aanstelling als onderpastoor werd Seyssens benoemd tot pastoor van De Pinte. Hij volgde de overleden pastoor Rottiers op.

Seyssens was een echte levensgenieter en daardoor ook populair op de parochie. Naast zijn parochiale taken wendde hij zijn invloed aan om het dorpscentrum van De Pinte te verfraaien. De priester had zelf ook enige architecturale aanleg. Zo ontwierp hij de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel op de Pintse begraafplaats. Deze kapel werd echter in 1974 afgebroken. In 1938 overleed Seyssens op de parochie.
foto
De Pinte
1936
, Deze foto is afkomstig uit de collectie van Bea Hauttekeete. Ze heeft liever niet dat haar naam wordt vermeld op de erfgoedbank.