• Ruiters bij inhuldiging pastoor Merry
Ruiters bij inhuldiging pastoor Merry
Ruiters bij inhuldiging pastoor Merry

Ruiters bij inhuldiging pastoor Merry

De Pinte
DP_POLS_MVDA_2013_005

Georgius Merry (1885-1969) werd in 1938 aangesteld als priester van De Pinte. Ter gelegenheid van zijn inhuldiging werd een plechtige stoet gevormd. De ruiters hadden een prominente plek in de optocht. In 1962 verliet Merry de parochie. Hij kreeg de functie van aalmoezenier. Pastoor Merry overleed 7 jaar later te Nazareth.
foto
De Pinte
1938
, Deze foto's zijn van Bea Hauttekeete uit de Opperweg in Semmerzake. Haar naam mocht onder geen beding vermeld worden op de erfgoedbank.