Rouwbord militaire slachtoffers De Pinte uit W.O.I

Rouwbord militaire slachtoffers De Pinte uit W.O.I

DP_POLS_MVDA_2013_002

In de kerk van De Pinte is er ook een aandenken aan de Eerste Wereldoorlog te vinden. Het werk werd na W.O.I in de Sint-Nicolaas van Tolentijnkerk opgehangen. Het gedenkteken is een rouwbord (in de volksmond ook bekend als obiit). Dergelijke ruitvormige schilderijen werden vroeger frequent in de kerken opgehangen bij het heengaan van een telg uit een adellijk geslacht. In het midden van het bord stond dan het familiewapen van de overleden edelman of –dame.

Na de Eerste Wereldoorlog schilderde men een dergelijk bord als eerbetoon aan de soldaten van De Pinte. Links van het bord is het jaartal ‘1914’ aangebracht en rechts jaartal’ 1918’. Deze jaartallen zijn in gouden letters op de zwarte achtergrond van het rouwbord geschilderd. Bovenaan het bord is het woord ‘Oorlog’ op dezelfde manier geschilderd. Daaronder merkt men het symbool van het Heilig Hart op. Deze cultus van het Heilig Hart was zeer populair ten tijde van de realisatie van de bord. De opgerichte Heilig Hartbonden waren toen zeer talrijk.

Onderaan de obiit is ‘De Pinte’ in sierlijke gouden letters weergegeven. Het centrale gedeelte van dit bord is echter het belangrijkste en het opvallendste. Hierop bracht de schilder de traditionele militaire symbolen aan. Het gaat hier om voorwerpen die typisch waren voor de uitrusting van een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog. We zien de soldatenhelm, de munitiegordel, het geweer met bijhorende bajonet en de rijzweep van de militair. Deze symbolen worden geflankeerd door de traditionele palmtakken. Vlak daaronder is een witte banderole geschilderd met daarop in zwarte letters ‘Aan Onze Helden’. De militaire symboliek druipt van dit rouwbord.

De signatuur aan de rechterzijde van het bord is niet zo duidelijk te lezen. Een zekere G. Delbaere zou het werk hebben geschilderd. Het werk was geen initiatief van de gemeente De Pinte of de kerkfabriek. Aan de linkerzijde van het schilderij staat immers te lezen ‘ Gegeven door Mr en Me Vanhove’. Het koppel schonk de kerk van De Pinte een waardig aandenken aan de Eerste Wereldoorlog.
foto
2012