Oorlogsmonument De Pinte

Oorlogsmonument De Pinte

DP_POLS_MVDA_2013_001

Het oorlogsgedenkteken voor de gesneuvelde militairen van De Pinte is opgericht op een pleintje aan de Koning Albertlaan, nabij het gemeentehuis. Het werk eert de slachtoffers van beide wereldoorlogen.

Het oorlogsmonument van De Pinte is al niet meer aan zijn eerste versie toe. Op 20 juli 1930 werd een monument voor de oorlogsslachtoffers ingehuldigd aan de kerk van de Pinte. Het werk stond geplaatst tussen de kerk en het Gildenhuis (dorpscafé gelegen naast de kerk). Dit eerste monument was een eenvoudige gedenkzuil. In 1958 werd een nieuw gedenkteken opgericht aan de pastorie. Na de afbraak van de oude pastorie werd het monument overgebracht naar de huidige locatie.

Het oorlogsmonument voor de gesneuvelde militairen bestaat uit een gemetste muur in grijze baksteen. Centraal op deze gedenkmuur is een koperen gedenkplaat bevestigd. Daarop staat vermeld ‘Pro Patria (voor het vaderland) 1914-1918’ met daaronder een opsomming van de vijf gesneuvelde soldaten van de ‘Groote Oorlog’. Onder de jaartallen ‘1940-1945’ is de naam te lezen van de soldaat die omkwam tijdens W.O.II. Prosper Martens is echter niet de enige Pintse militair die omkwam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook Pintenaar Cyriel Van Verdeghem kwam om. Tijdens de 18-daagse Veldtocht werd hij met zijn eenheid te Ruddervoorde omsingeld. Cyriel werd weggevoerd en stierf in krijgsgevangenschap in Duitsland. Jammer genoeg werd zijn naam niet op de gedenkplaat aangebracht.

Onderaan de koperen plaat is de spreuk ‘Salus Patriae Suprema Lex’(Het heil/ de redding van het vaderland is de hoogste wet) aangebracht. Verder is de plaat gedecoreerd met enkele symbolen. Bovenaan is het veel voorkomende Latijns kruis weergegeven. De tekst op de plaat wordt langs beide zijden geflankeerd door een zwaard met daarachter een lauwerkrans. In de iconografie is het zwaard een traditioneel wapen van een soldaat en de lauwerkrans een teken van overwinning. Dergelijke symbolen zijn passend bij een militair oorlogsgedenkteken.
foto
De Pinte
2012