• Een missie te Zevergem
Een missie te Zevergem
Een missie te Zevergem

Een missie te Zevergem

DP_GC_MVDA_2014_001

Tot in de jaren '60 van vorige eeuw hoorden volksmissies bij het parochieleven. Ongeveer om de 7 jaar kwamen paters van buiten de parochie naar het dorp om er vurig te preken. Men wilde de trouwe kerkgangers onder de parochianen aanzetten tot een nog diepere geloofsbeleving. De nalatigen werden sterk aangespoord om naar de kerk te komen en weer een voorbeeldig christelijk leven te leiden. De zondaars werden vermeld in onvervalste donderpreken. Zo werd getracht om hen terug op het rechte pad te krijgen.

Deze twee kaartjes zijn een herinnering aan een volksmissie te Zevergem. We zien het interieur van de parochiekerk. Bij dergelijke gelegenheden zat de kerk afgeladen vol. Men besteedde ook veel aandacht aan versiering.
De Pinte
jaren 1930