De rouwstoet voor pastoor Seyssens

De rouwstoet voor pastoor Seyssens

DP_EVDC_MVDA_2015_003

In 1938 overleed priester Seyssens van De Pinte. Na de begrafenisplechtigheid in de kerk trok een grote stoet door de Polderdreef richting de begraafplaats. Men kan zien dat het om een rouwstoet gaat, want de meegedragen vaandels zijn getooid met rouwvlaggen. De meisjes die vooraan op deze foto lopen zijn leden van de Boerinnenjeugdbond.
foto
De Pinte
1938