• Het laatste schooljaar in het schooltje van Grammene
Het laatste schooljaar in het schooltje van Grammene
Het laatste schooljaar in het schooltje van Grammene
Het laatste schooljaar in het schooltje van Grammene
Het laatste schooljaar in het schooltje van Grammene
Het laatste schooljaar in het schooltje van Grammene
Het laatste schooljaar in het schooltje van Grammene
Het laatste schooljaar in het schooltje van Grammene
Het laatste schooljaar in het schooltje van Grammene
Het laatste schooljaar in het schooltje van Grammene
Het laatste schooljaar in het schooltje van Grammene
Het laatste schooljaar in het schooltje van Grammene
Het laatste schooljaar in het schooltje van Grammene
Het laatste schooljaar in het schooltje van Grammene
Het laatste schooljaar in het schooltje van Grammene

Het laatste schooljaar in het schooltje van Grammene

CLS_Deinze
CLS_Deinze_2021_Grammensschool

Het schooljaar 2018-2019 was het laatste in het schooltje van Grammene.  Deze foto's zijn toen genomen. Na dit jaar sloot het schooltje definitief de deuren. 
De school aan de Grammense Grijsbulckstraat ging op 15 november 1909 officieel open.  Ze kwam er op initiatief van de Zusters Maricolen van Deinze. De zusters waren eveneens de lesgeefsters. In de Grammense schoolgebouwen was een bewaar- en lagere school ondergebracht.

Enkele jaren na de opening van de school bouwde men ernaast een woning.  De Grammense zusters moesten niet langer iedere avond naar het moederklooster in Deinze. Ze konden ter plekke blijven.
De school van de zusters speelde een belangrijke rol, want de gemeenteschool van Grammene had geen sterke structuur. Daarom zat het grootste deel van de jeugd te Grammene op de Maricolenschool.
Vanaf 1967 gingen er leken aan de slag in schooltje.

In de jaren 1960 begon het leerlingenaantal in de dorpsscholen te dalen. Ook in Grammene was dit het geval. In 1974 besloten de Zusters Maricolen om hun lagere school aldaar te sluiten. De kleuterafdeling bleef wel ter plekke. 

Op 30 juni 2019 was het verhaal van het schooltje echter ten einde. Niet door gebrek aan kleuters, maar door het feit dat et schoolgebouw een zware renovatie nodig had. Het was financieel niet verantwoord om  die zware investering te doen. De kleuters konden terecht in de school van het nabijgelegen Gottem.

Een koppel kocht het gebouw om het renoveren tot woonhuis.
foto
september 2019