Vergadering van het komiteit

Vergadering van het komiteit

Burgersbond

Aanwezig zijn: de voorzitter Jozef Van Risseghem, de schatbewaarder en andere leden van de vereniging. Er wordt besloten om op vraag van het stadsbestuur een feest te geven ten voordele van de slachtoffers van de waterramp. Er wordt besloten een toneelstuk op te voeren (De Kribbebijter). Er worden afspraken gemaakt om op te treden in Ronse. Er wordt een avondmaal met wilde konijntjes gepland. Komiteit is een synoniem voor comité.
brief
16 januari 1926
Gentiel De Smet, bruikleen